Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın https://ikiayayincilik.com.tr alan adlı internet sitesinden siparişini verdiği ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI: Ticari Unvan :İki A Yayıncılık ve Dağıtım Hizmetleri Tic. San. A.Ş.
Adresi: Gülbahar Mah. Elif Sok. No:4/A Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul
Tel.: 0 212 272 45 46 E-Posta : siparis@ikiayayincilik.com.tr

ALICI:
TARİH:17.07.2024 18:47:55
Alıcı'nın siparişi onayladığı ve İki A veritabanına kaydedilen tarih ve saat olarak kabul edilecektir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'ya ait ikiayayincilik.com.tr web sitesinden ALICI'nın elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ikiayayincilik.com.tr sitesinde sipariş / ödeme sayfasında yer alan bilgilendirme, teslimat şartları ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/Hizmet Ürün Adı:
Adet:
Ödeme Şekli:
Teslim Tarihi:
Teslim Alacak Kişi:
Teslimat Adresi:
Yukarıda belirtilen Mal/Hizmet bilgileri ayrıca e-mail ile müşteriye iletilmektedir. Sözleşmeye konu Mal/Hizmet Ürün SATICI'ya ait ikiayayincilik.com.tr internet sitesi üzerinde gösterimi yapılan resimdeki ürünle birebir aynısıdır.

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN FİYATI:
Mal/hizmetin fiyatı sipariş sonu ALICI'ya e-mail ile gönderilen sipariş özetinde ve fatura içeriğinde mevcuttur. Toplam Fiyat:

MADDE 5 – KARGO VE TESLİMAT ŞARTLARI
Ürün / ürünlerin teslimatı, aracı kargo firması ile Alıcı'nın sipariş aşamasında belirtmiş olduğu teslimat adresine yapılacaktır. Kargo tutarı Alıcı tarafından ödenecektir. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Kargonun teslimat süresi, anlaşmalı kargonun teslimat politikasına ve teslimat adresinize göre değişebilir. Kargo ücretleri, siparişin toplam tutarına, ağırlığına ve teslim edilecek adrese göre hesaplanır. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk satıcıya aittir. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin Alıcı tarafından sözleşmede belirtilen adreste teslim edilecek kişi veya firma tarafından teslim alınmamasından, teslimatın kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. ALICI Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıdışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

MADDE 6 - GENEL ŞARTLAR:
ALICI mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce sözleşme konusu mal/hizmetin özelliklerini, fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin teslimat şartlarını okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. Ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve bedelinin ödenmesi şarttır. Ürün bedeli ödenmemesi veya kredi kartından iptal edilmesi durumunda, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. SATICI teslimatı engelleyen hava muhalefeti vb olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu mal/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu mal/hizmetin teslimatının ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde sözleşme konusu mal/hizmet için ödediği ücret 7 iş günü içinde kendisine iade edilir. Sözleşme konusu mal/hizmet ödemesinin kredi kartı, atm kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 7 - TESLİMAT ŞARTLARI
ALICI'nın sipariş sırasında vermiş olduğu kişisel bilgi eksik ve ya yanlışlığı, teslimat adresi bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıklardan dolayı teslimat yapılamaması, teslimat aksaması vb durumlarda sorumluluk ALICI'ya ait olup değişiklik, iptal ve iade işlemleri yapılamamaktadır.ALICI bu durumlarda 1 gün içinde ek kargo ücreti ile aynı ilçe sınırları içinde farklı bir adrese gönderim talebinde bulunabilir ya da teslimat yapan SATICI'ya ait iş yerlerinden ürünü kendisi teslim alabilir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI
Alıcı tarafından iade edilmesi kararlaştırılan ürünler iade faturası ile Satıcı’ya iade edilecektir. Alıcı’nın düzenlediği iade faturasındaki fiyat ve indirimler ilgili ürünlerin alım faturasından farklı olamaz. Alıcı, Satıcı’dan son 9 (dokuz) ay içerisinde aldığı ürünleri iade edebilir. Bu tarihten önce alınan ürünlerin iadesinin kabul edilmesi Satıcı’nın insiyatifindedir. Ayıplı mal kapsamındaki ürünler bu süre sınırlaması dışındadır. Satıcı'nın satışa sunduğu ürünlerden bazılarını satıştan kaldırması söz konusu olur ise Satıcı, hangi ürünün/ürünlerin satıştan kaldırılacağını ürüne ait barkod numarası, yazarın ve kitabın adı bilgilerini içerecek şekilde Alıcı’ya e-posta ile bildirimde bulunur. Alıcı, ürüne/ürünlere ait satıştan kaldırılma bilgisinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren stokta bulunan ürünleri 10 (on) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın 10 (on) güniçerisinde ürünleri iade etmemesi halinde Satıcı iadeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. İade edilecek ürünler tahrip edilmemiş, kullanılmamış ya da tekrar satılabilirliği bozulmamış olmalıdır. İade edilecek ürünlerin kargo ücretleri Alıcı tarafından karşılanır. Satıcı'nın karşı ödemeli gönderilen iade kargolarını teslim almama hakkı vardır. İade edilecek ürünler teslimat esnasında zarar göremeyecek şekilde paketlenmelidir. Ürün iadesi nedeniyle yapılacak ödeme tutarının iadesi, Alıcı'nın seçmiş olduğu ödeme yönteminin koşullarına göre yapılacaktır.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, ambalajı açılmış her türlü Blu-Ray, DVD, VCD, CD, kaset, kitap, dergi, kırtasiye malzemesi hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayıplı mal kapsamındaki ürünler bu kapsam sınırlaması dışındadır.

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEMELER
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, sipariş toplam tutarı değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI :İki A Yayıncılık ve Dağıtım Hizmetleri Tic. San. A.Ş.

ALICI :

Tarih:17.07.2024 18:47:55